De brand uit de kast houden

Uw archief is u lief. U wilt uw belangrijke papieren niet kwijt, niet verliezen. Al is het maar vanwege de wettelijke bewaarplicht voor veel documenten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er kan soms bijna uit het niets brand ontstaan, bijvoorbeeld. En wat doet u dan? Is uw organisatie, uw bedrijf, daarop voorbereid?

Brandpreventie

Om te beginnen doet u natuurlijk aan brandpreventie. U heeft maatregelen genomen, zoals:

  • een omgevingsvergunning of een gebruiksmelding (indien van toepassing)
  • een brandmeldinstallatie
  • blusmiddelen
  • aangegeven vluchtroutes
  • instructies en taakverdeling personeel
  • veilige archivering.

Wat te doen als er brand is?

De praktische leiding in noodsituaties is uiteraard in handen van de BHV’er, de opgeleide bedrijfshulpverlener. Deze weet van de hoed en de rand. Deze weet wat er moet gebeuren. Zijn of haar aandacht richt zich op veiligheid en op het zoveel mogelijk beperken van de schade.

De eerste bluswerkzaamheden vinden plaats met de in het pand aanwezige blusapparatuur. Daarbij is te allen tijde het motto: ‘Safety first’! Veiligheid van de medewerkers, veiligheid van de mens, gaat immers vóór alles.

Kunnen computers, papieren, etc. meegenomen worden tijdens de ontruiming? Helaas niet! Mensenlevens zijn belangrijk. Al het andere is vergankelijk. Mede daarom is de vraag hoe u op dergelijke calamiteiten voorbereid bent? Wat gebeurt er met uw documenten, als er brand uitbreekt? Kunt u de brand uit de kast houden?

Brandwerend kantoormateriaal

Brandkasten en kluizen zijn ervoor gemaakt om de inhoud ervan te beschermen tegen het vuur en de hitte van de brand. Daarmee zeggen wij niets nieuws, maar toch… Uw archief is veiliger als u de investering aandurft. Een investering in een duurdere kantoorinventaris verdient zich snel terug, als u onverhoopt een brand meemaakt. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel en qua tijd in het proces van wederopbouw.

Er bestaan zowel kasten als stoelen, die min of meer brandbestendig zijn. Dat betekent, dat er hoop is om zo goed mogelijk uit de brand te raken. Er is kans om uw meubilair en uw archief – in elk geval voor een deel – te behouden.

Brandkasten van Office-shops

Bij Office-shops helpen wij u vanzelfsprekend graag bij een professionele inrichting van uw kantoor. Onze brandwerende archiefkasten, ladekasten en draaideurkasten voldoen aan de bouwnorm DIN 4102. Met een brandvertragende werking van 30 minuten tot 1 uur heeft de brandweer de tijd om uw archief te redden. U houdt hiermee letterlijk de brand uit de kast.

Bovendien leveren wij, als u dat wenst, kantine- en (ergonomische) bureaustoelen van brandwerend materiaal. Zo bent u nog beter voorbereid op datgene wat u niet mee hoopt te maken: brand.