6 Tips voor kantoorpolitiek

Politiek is niet iets waar iedereen vrolijk van wordt. Toch kan een politiek correct antwoord van tijd tot tijd veel problemen voorkomen. Dus wat is wijsheid, als je dat mes in je rug wilt voorkomen en je stempel op het werkproces wilt drukken?

6 Tips voor een goede kantoorpolitiek
Wij presenteren hier zes tips voor een goede kantoorpolitiek. Neem deze in acht en het kantoorleven wordt een stuk comfortabeler. De tips zijn:

  • Houd het doel voor ogen.
  • Ken uw positie in de pikorde.
  • Onderhoud relaties met mensen om u heen.
  • Benut kwaliteiten van anderen.
  • Onderken de problemen.
  • Blijf in control.

Doel van kantoorpolitiek voor ogen houden
Ieder mens heeft in elke situatie persoonlijke belangen, persoonlijke doelstellingen. Ook op het werk. Wie weet wat het doel van zijn of haar werk is, kan doelgericht te werk gaan. Dat doel kan enerzijds op persoonlijk succes gericht zijn. Anderzijds kan het ook een sociale, teamgerichte doelstelling zijn. Ieder mens is immers uniek.

Kortom, het is van groot belang om uw eigen doelstelling – en dat van uw team – onder woorden te brengen. Alleen dan is de strategie op het punt van kantoorpolitiek vast te stellen. Hoe gaat u uw doel bereiken? Wat is uw kantoorpolitiek?

Positie in de pikorde
Op basis van de formele hiërarchie bestaat er een bepaalde machtsstructuur binnen de organisatie. Dat is een gegeven, een feit. Maar met een informele gezagspositie kunnen medewerkers dankzij kennis en ervaring ook een hoge positie in de pikorde hebben.
Bij kantoorpolitiek draait het in feite om het gebruikmaken van de juiste lijntjes. Met name de informele structuren moet u kennen om effectief gebruik te maken van het middel kantoorpolitiek. Komt u nieuw in een organisatie, dan is het onderzoek naar deze posities in de pikorde een kwestie van observeren. Op deze manier krijgt u ook inzicht in uw eigen positie.

Relaties onderhouden
Betrouwbaarheid is een groot goed, als u uw doel wilt bereiken. Het misbruiken van de positie in de pikorde zal u meer kwaad dan goed doen. Onderhouden van relaties met alle betrokkenen in de organisatie. Of het nu binnen uw eigen team is, of daarbuiten. Het levert u zowel nuttige informatie, als een grotere gunfactor op. Daarom is dit een onmisbaar element van kantoorpolitiek.
Met het oog op het doel is al te opzichtig ‘slijmen’ natuurlijk niet effectief. Eerlijkheid en vertrouwen zijn immers sleutelwoorden als het gaat om de gunfactor. Daarnaast is een bijdrage aan het belang van de organisatie een andere sleutel. Oftewel, zet kantoorpolitiek ook op dit punt doelgericht in!

Benut andermans kwaliteiten
Kantoorpolitiek is politiek correct handelen op kantoor, op de werkvloer. Daarbij is het passend om de ander in zijn of haar waarde te laten. Door in alle rust het contact te onderhouden, ontvangt u meer informatie.

Door uw eigen kwaliteiten mondjesmaat en op gepaste wijze naar voren te brengen, kweekt u geen jaloezie, maar verhoogt u juist de gunfactor. Als u de kwaliteiten van de ander prijst, zal deze u meer gunnen. U kunt dan zelf (ook) meer bereiken. U bereikt uw eigen doel door de kwaliteiten van de ander te benutten. Als u het op een goede wijze doet tenminste.

Problemen onderkennen
Een van de kwaliteiten van mensen in de organisatie kan negatief van aard zijn. Door te observeren hoe die collega zijn weg zoekt om bijvoorbeeld roddels te verspreiden, leert u de bron van diverse problemen onderkennen. Als u hier zelf op de juiste wijze mee omgaat, benut u in feite andermans kwaliteiten om zelf sterker te staan. En u behoedt het team mogelijk voor een debacle.

De wijze waarop u met problemen omgaat, bepaalt mede de effectiviteit van uw kantoorpolitiek. Het vergt dus te allen tijde bewuste keuzes. Ook wat betreft uw relatie met (potentiële) onruststokers binnen de organisatie. Kantoorpolitieke keuzes, die u dichter bij uw doel zullen brengen.

In control blijven
Zelfbeheersing, kalm reageren op calamiteiten, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het zijn essentiële waarden om uw kantoorpolitiek vrucht te laten dragen. U zult de vruchten van uw houding plukken, als u juist en wijs blijft handelen. Als u in control blijft, stijgt u in de pikorde. Dan vergroot u uw gunfactor.
Kortom, uw doel bereikt u met een goede, weloverwogen kantoorpolitiek!

Wat heeft Archiefkasten-shop met kantoorpolitiek te maken?
Wellicht vraagt u zich af, wat Archiefkasten-shop met kantoorpolitiek te maken heeft. Wel, wij zijn specialist op het gebied van kantoorinrichting. De inrichting van uw kantoorruimte kan de onderlinge verhoudingen beïnvloeden. De medewerkers van Archiefkasten-shop hebben een rijke ervaring in advisering. Kantoorpolitiek is een van de aandachtspunten in de advisering. Neem daarom gerust contact op voor een adviesgesprek over uw kantoorinrichting!