Pesten op de werkvloer

Pesterijen en intimidatie op de werkvloer zijn een groot probleem. Niet voor niets passeert het onderwerp regelmatig de revue in de media en lanceerde Minister Asscher 1 juni jongstleden een landelijke campagne tegen pesten op het werk.

De cijfers over pesten op de werkvloer zijn moeilijk exact te bepalen. In veel gevallen blijft pesten namelijk binnen de bedrijfsmuren. Maar uit verschillende bronnen blijkt dat zo’n 500.000 Nederlanders slachtoffer zijn van pesterijen op het werk. Hiervan worden er ongeveer 90.000 structureel gepest. Voor hen is de dagelijkse ‘tocht naar de baas’ dus een enorme beproeving.

Dit is uiteraard niet goed voor de mensen die het betreft. Zo kan pesten ernstige gezondheidsklachten of psychische klachten tot gevolg hebben. Maar het is ook niet goed voor de organisatie waarin deze mensen werken. Collegialiteit bevordert de werksfeer en de productiviteit, terwijl pesterijen en intimidatie de sfeer op het werk letterlijk en figuurlijk verpesten. De gevolgen zijn meer fouten, een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en een groter personeelsverloop.

Structureel karakter
Pesten is niet een ongelukkige grap of eenmalige opmerking. Pesten heeft een structureel karakter. Als de pesterijen van één collega afkomstig zijn, kan de gepeste zich vaak nog wel verweren. Maar als de pesterijen van meerdere mensen komen, delft de gepeste vaak het onderspit.

In elke (grote) organisatie werken een paar mensen die er ongemerkt op uit zijn om de sfeer te verzieken. Dat zijn zeker niet de mensen die worden gepest, al worden ze er wel van beschuldigd. Het zijn juist de mensen die aanzetten tot pesten. Vaak genieten ze enige populariteit en verbergen ze hun ware motieven.

Daarnaast is er een grote groep mensen die eigenlijk helemaal niet op pesten uit is, maar zich bij de ‘populaire’ mensen aansluit, om ‘erbij te horen’. Bent u misschien zo iemand? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, dan is één ding zeker: eigenlijk wilt u helemaal niet zo zijn!

Moed
Er is moed nodig om anders te zijn dan het ‘groepsgedrag’ voorschrijft. Als u niet meedoet en het voor uw gepeste collega opneemt, zal de woede van de aanstichter(s) zich op u richten. U moet dus stevig in uw schoenen staan.

Bedenk echter wel dat anderen die ook ‘meedoen’ maar eigenlijk niet zo willen zijn, in stilte bewondering voor uw moedige houding zullen hebben. En als u moedig volhardt in uw voorbeeld, zullen anderen volgen en komt de echte pestkop geïsoleerd te staan. Niet alleen fijn voor degene die werd gepest, maar ook voor de (sfeer in de) organisatie.

Onderneem actie
Volgens ‘Stichting Pesten op de Werkvloer’ zijn er verschillende dingen die u kunt doen als u wordt gepest. Allereerst is het van belang om melding te maken bij bijvoorbeeld de leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een bedrijfsarts.

Probeer verder voor uzelf op te komen, ga de pester niet uit de weg, spreek hem aan op zijn gedrag en leg feiten die verband houden met het pesten vast. Wacht verder niet te lang met het ondernemen van actie, want het probleem moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Van pesten kun je namelijk letterlijk ziek worden en daar wordt niemand beter van!