Kantoorinrichting houdt niet op bij kantoren

Op dit moment vindt het achterhoedegevecht plaats in de strijd over waar wel en waar niet een glas wijn aangeboden mag worden. Om de klant, en daar draait het in de handel altijd om, te behagen wordt er bij sommige kappers, in boekhandels en modewinkels wel eens een glas fris of wijn aangeboden. Dat laatste zorgde voor opwinding bij slijterijen en hun koepelorganisatie. Den Haag moest daar een mening over hebben en anders wel het betreffende gemeentebestuur. Wie er uiteindelijk aan het langste touw gaat trekken zal nog blijken. Deze ontwikkeling geeft wel aan dat grenzen verder vervagen.

Bureaus, stoelen en archiefkasten horen tot het domein van de kantoorinrichters.
Ook dat is betrekkelijk. Er zijn heel wat andere leveranciers te benoemen die niet direct tot de gespecialiseerde kantoorinrichters behoren en toch het nodige aan kantooruitrusting naar binnen dragen. De kranten hebben daar nooit vol over gestaan. Kantoorinrichters hebben zich wel achter de oren gekrabd maar zijn niet naar de rechter gestapt. Kwaliteit en specialisme werden daarentegen in de strijd geworpen. Bovendien vormde het argument “leveringssnelheid” een belangrijke aanvulling van de lading. Alles in de wereld versnelt. Bedrijven moeten zich snel kunnen aanpassen en daar horen geen lange leveringstijden bij. Online bestellingen zijn dus ook hier een vanzelfsprekendheid geworden.

Kantoormeubilair gaat grensoverschrijdend.
Het organisatorische en administratieve deel van onze nijverheid speelt zich niet meer alleen af tussen de muren van kantoorgebouwen. Het meest recente voorbeeld is het thuiswerken. Daarbij wordt (een deel van) het kantoorwerk thuis verricht als onderdeel van het nieuwe werken. Bij kantoormeubilair gaat het al lang niet meer om alleen maar bureaus, stoelen en kasten. Op de eerste plaats heeft daar een ergonomische ontwikkeling plaatsgevonden waardoor de toepasbaarheid veel breder werd. Bovendien werd het assortiment verder uitgebreid met speciale berging, balies, ontvangstmeubilair, vergadertafels en stoelen, om een aantal voorbeelden te noemen. Daarmee wordt het afzetgebied enorm vergroot. En daar hoeft helemaal geen rechter aan te pas te komen.

Leverancier en afnemer vinden elkaar steeds beter.
Marktgerichte leveranciers van kantoormeubilair hebben hun afzetgebied inmiddels bewust uitgebreid. Zo kunnen zij hun know-how op inrichtingsgebied aan een veel breder afnemerspotentieel aanbieden. Het zou nog wel kunnen bestaan dat de bedoelde klantengroep zelf niet altijd stilstaat bij het aantrekkelijke aanbod. Die groep bestaat onder meer uit:

  • Scholen.
  • Ziekenhuizen.
  • Call centra.
  • Vergaderlocaties.
  • Zorgcentra.
  • Bedrijf- en sportkantines.
  • Opleidingcentra.
  • Thuiswerkplekken
  • Aula’s

Een aantal kantoorinrichters heeft zijn grenzen verlegd en zich aangepast aan de wensen van een veel breder marktsegment. Dat kan hier zijn voordeel mee doen.