Het slim inrichten van de kantoorruimte

Tegenwoordig dienen kantoren zo slim mogelijk te worden ingericht. Waar 10 jaar geleden nog zeeën van de ruimte was voor elke medewerker, dienen werkplekken nu zo ingericht te worden dat er met zoveel mogelijk mensen op een zo’n klein mogelijk oppervlakte gewerkt kan worden. Uiteraard dienen de werkplekken zo praktisch en ergonomisch mogelijk te zijn. Werknemers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk aan een bureauopstelling werken van 6 werkplekken. Indien elk bureau in hoogte verstelbaar is en de werkplekken worden afgeschermd door akoestische scheidingswanden is dit een prima oplossing. Er wordt immers weinig vloeroppervlak gebruikt om veel mensen aan het werk te zetten. Kortweg kan er in een kantoorruimte worden uitgegaan van 5 vierkante meter per medewerker dat benodigd is.

Slim inrichten betekent niet enkel het slim inrichten met het meubilair dat voor handen is, maar betekent ook nadenken over de plaatsing hiervan. Zet de bureaus niet zo neer dat er direct zonlicht op de schermen schijnt. Blokkeer ook geen daglicht door een archiefkast voor het raam te plaatsen. Daglicht op de werkplek draagt bij aan de arbeidsproductiviteit van de werknemers. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die geen voldoende daglicht hebben 45 minuten minder slaap hebben dan werknemers die wel voldoende daglicht op hun werkplek hebben. Uiteraard is deze nachtrust van invloed op de arbeidsproductiviteit op de werkvloer. Ook klimaatbeheersing is van invloed op de arbeidsproductiviteit. Elke graad dat het kouder wordt dan 20 graden in de kantoorruimte betekent 2% achtergang in arbeidsproductiviteit. Zorg er dus voor dat in elke hoek van de ruimte de temperatuur hetzelfde is.

Slim inrichten betekent ook voorbereid zijn op de toekomst. Voldoende ruimte moet aanwezig zijn om meer bureaus te plaatsen zonder dat dit van invloed is op de werkplek van anderen. Bij het huren van een nieuwe kantoorruimte is het dus zeker handig om altijd wat meer ruimte te huren dan dat er nodig is.