Gelukkig zijn op het werk bevordert productiviteit

‘Gelukkig zijn op je werk’ is een groot goed voor ieder mens. Met plezier naar het werk gaan maakt ook de werkgever blij. Immers, wie goed in zijn vel zit, presteert beter. De productiviteit gaat omhoog.

Voor een deel kan de werkgever dit gevoel bij de werknemer bevorderen. Goede aandacht en zorg voor het persoonlijk wel en wee van de medewerkers kenmerkt een mensgerichte manager. En dat heeft effect op de productiviteit van de individuele medewerkers en van het team als geheel.

Gelukkig zijn op het werk dankzij talenten
Ieder mens is verschillend. We hebben allemaal onze eigen talenten en mogelijkheden.
Als die diversiteit op de juiste manier wordt ingezet binnen het team,
als de medewerkers elkaar aanvullen met hun sterke en zwakke punten,
als de medewerkers blij zijn met hun teamgenoten en elkaar bemoedigen en respecteren,
dan zal de productiviteit zienderogen groeien.

Onderling respect bevordert het gelukkig zijn
Heeft u wel eens meegemaakt, dat een medewerker door (tijdelijke of langdurige) persoonlijke problemen minder goed uit de verf komt? Of dat er gepest wordt op de werkvloer? Dan zijn teambuilding en onderling respect sterke wapens in de strijd. Met onderling respect is er ook voor mensen met een beperking een glorieuze rol weggelegd in de maatschappij. Of het nu gaat om lichamelijke of geestelijke beperkingen.

De medewerker heeft vermoedelijk minstens zoveel last van zijn of haar beperking als de werkgever. Wellicht zelfs al levenslang. En hij strijdt ervoor om dit probleem te overwinnen. Of op zijn minst om zich niet te laten beperken. Anders was hij niet op deze plek op uw kantoor terechtgekomen. Dan had hij deze positie nooit bereikt.

Een autistische medewerker als voorbeeld
Om een voorbeeld te noemen kijken we hier naar een medewerker met een lichte vorm van autisme. Hij heeft behoefte aan orde en structuur om gelukkig te kunnen zijn op het werk. Ook de werkomgeving is hierbij bepalend.

Kunt u als werkgever deze medewerker de zorg en aandacht bieden die hij nodig heeft? Heeft u een heldere functie- en taakomschrijving? Heeft u vaste werkplekken, of structuur in de bezetting van flexplekken?