De voordelen van en de verantwoordelijkheden bij automatisering

Een verdere automatisering is inmiddels vanzelfsprekend en ook degenen die daar minder blij mee zijn zullen het niet kunnen ontlopen. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is het op termijn verdwijnen van de z.g. blauwe envelop. Zij die de verdere automatisering doorvoeren stuiten regelmatig op kritiek. Dat heeft vaak te maken met het niet op de juiste wijze vermarkten van de invoering van een nieuw systeem. Teveel probeert men een nieuwe vorm van automatisering of digitalisering te verkopen als voordeel voor de gebruiker c.q. de klant. Het zou beter zijn om eerlijk te vermelden dat het voor het betreffende bedrijf of organisatie voordeliger is. Het voordeel van de klant zal na een gewenningsproces merkbaar worden doordat de kosten voor een product of dienstverlening niet zal stijgen.

Automatisering biedt nieuwe perspectieven.
Simpele werkzaamheden van welke aard dan ook verdwijnen en we worden gedwongen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De communicatievormen zullen veranderen en teamwerk hoeft niet meer op één locatie plaats te vinden. Problemen op afstand oplossen is al gebruikelijk maar zal verder toenemen. De benodigde data is digitaal beschikbaar en vraagt een verdere ontwikkeling van analyse vaardigheden van de betrokkenen. Niet onterecht wordt er regelmatig op gehamerd om jezelf blijvend te blijven bijscholen en dat geldt voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Helaas zal dat negatieve gevolgen hebben voor hen die deze verdere automatisering niet kunnen of willen oppakken.

Een flexibele instelling is onmisbaar.
Technologische ontwikkelingen, verdere automatisering en digitale communicatie zorgen voor een versnelde verandering van werkwijzen en productieprocessen. Dat vraagt om snel kunnen schakelen en bereidheid aanpassingen te accepteren. Er is echter nog een andere wereld, die van de klant, de gebruiker en de consument. Het blijft een verantwoordelijkheid van de ontwerper en de producent om nieuwe ontwikkelingen niet door de strot te duwen. Daarmee zal het paard achter de wagen worden gespannen. Een weerbarstige klant/consument kan heel wat schade berokkenen aan een introductie van een systeem of product dat niet op de klant is afgestemd. Vergeet daarbij niet dat ook zij gebruik maken van vele communicatie vormen. Digitaal weet men elkaar snel te vinden.

De digitale werkplek kent verschillende locaties.

De cloud groeit als een verbindende factor. Dit digitale hulpmiddel wordt steeds meer toegepast en het gebruik zal alleen maar toenemen. Op alle niveaus wordt de cloud frequenter toegepast, zowel door particulieren, zelfstandige ondernemers als bedrijven en instellingen. Alle benodigde data zijn oproepbaar ongeachte de tijd of de locatie. Zeker voor de administratieve taken biedt de cloud een extra mogelijkheid om thuis te werken. Gelijktijdig mag deze werkvorm niet te koste gaan van de gezondheid van thuiswerkers. Niemand is gebaat bij zieke medewerkers door gebrek aan menselijke communicatie of werken met ongeschikt meubilair. In kantoren en op andere plaatsen met administratieve werkplekken is de laatste jaren veel geïnvesteerd in ergonomische goede omstandigheden. Het zou vreemd zijn als een werkgever het niet meer van belang acht om bij thuiswerken de eerste de beste keukenstoel toe te staan. Beiden, de werkgever en de werknemer hebben er belang bij om bij de inrichting van de thuiswerkplek dezelfde ergonomische normen te hanteren als bij de basis werkplek.